Rząd chce przejąć decydowanie o cenach prądu i gazu w Polsce. Rachunki pójdą przez to w górę" - ostrzega opozycja. Minister energii zaczął prace nad ustawą powołującą do życia Komisję Nadzoru Rynku Energii. Ma ona przejąć kontrolę rynku od Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/ekonomia/news-rzad-chce-recznie-ustalac-rachunki-za-prad-i-gaz,nId,2462713#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Jak podało radio RMF FM, minister energii zaczął prace nad ustawą powołującą do życia Komisję Nadzoru Rynku Energii. Ma ona przejąć kontrolę rynku od Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Informację potwierdził wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który przekonuje, że ta zmiana ułatwi zarządzanie spółkami energetycznymi w Polsce i realizowanie wielkich projektów.
Jak przyznaje, celem projektu jest "Zastąpienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 3-osobową Komisją Nadzoru Rynku Energii".

- Celem projektu ustawy jest przyczynienie się do dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz skutecznego wykonywania uprawnień przez regulatora. W związku z przypisaniem regulatorowi szeregu nowych zadań i stale wzrastającej jej liczby, np. w kontekście tzw. pakietu zimowego, niezbędne jest zapewnienie należytego i terminowego i wykonywania. Kolegialność gwarantuje większą skuteczność wykonywania obowiązków oraz mniejszą podatność na wpływy przy podejmowaniu decyzji w sektorze energetyki - można przeczytać w uzasadnieniu do oprojektu.