Chodzi o Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Protokołu nr 13 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zakazujący stosowania kary śmierci nawet w czasie wojny.
Pierwsze czytanie obu projektów odbyło się w środę 10 lipca br. podczas połączonego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych.
Reprezentujący Radę Ministrów, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poinformował, że rząd nie przewiduje zgłoszenia żadnych zastrzeżeń do ratyfikowanych protokołów.
Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy ratyfikującej Drugi Protokół Fakultatywny Polska, podczas Powszechnego Przeglądu Okresowego Rady Praw Człowieka ONZ, kilkakrotnie zobowiązywała się do ratyfikacji tego dokumentu. Co ciekawe, oprócz Polski, jedynie 3 państwa podpisały Drugi Protokół Fakultatywny – Gwinea, Madagaskar i Wyspy św. Tomasza i Księżyca – ale jeszcze go nie ratyfikowały.
Jeżeli chodzi o Protokół 13 do EKPCz, zakazujący stosowania kary śmierci nawet w stanie wojny, Polska jest jednym z ostatnich państw członkowskich Rady Europy, które wciąż nie są stronami tego Protokołu. Nasz kraj był już w tej kwestii upominany. W październiku 2012 r. Komitet Delegatów Ministrów Rady Europy wezwał do podpisania protokołu ostatnie państwa Rady Europy, które dotychczas tego nie uczyniły (Azerbejdżan i Rosja). Komitet przypomniał wówczas również o potrzebie ratyfikacji tego dokumentu, dwa ostatnie państwa, które go jeszcze nie ratyfikowały (Polska i Armenia).