Ministerstwo Rozwoju opracowało plan działań, by przyspieszyć rozwój partnerstwa w Polsce. Jego najważniejsze elementy to: opracowanie i uchwalenie polityki rządu w zakresie PPP i przegląd prawa w celu zwiększenia efektywności inwestycji publicznych w tej formule.

- W ostatnich latach nastąpiło znaczne przyspieszenie jeśli chodzi o podpisywanie umów PPP, jest ich już 101. Uważamy jednak, że ten poziom wymaga zwiększenia - mówi wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Członkowie zespołu zgodzili się, że rządowy dokument dawałby jasny przekaz co do oczekiwań w zakresie wykorzystania PPP oraz wyznaczał kierunki i zasady korzystania z tej formuły. Tego typu dokumenty istnieją m.in. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii czy Irlandii.

Źródło: www.ppp.gov.pl