Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów zapoznała się we wtorek z dokumentem "Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015". "Priorytetem Ministerstwa Skarbu Państwa z jednej strony będzie profesjonalizacja nadzoru i budowa wartości podmiotów ważnych dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa, z drugiej - zmniejszanie zaangażowania państwa w obszarach, w których jego udział nie jest niezbędny" - czytamy w komunikacie CIR.

Dokument zawiera także listę spółek o strategicznym znaczeniu dla gospodarki oraz wykaz tych, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym (m.in. prywatyzacji). Jak podkreślił CIR, wydzielenie podmiotów o strategicznym znaczeniu jest ważne w procesie wspierania rozwoju gospodarczego, innowacyjności oraz bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Na "Liście podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa" znalazły się 22 spółki, które odgrywają rolę liderów gospodarczych w procesie reindustrializacji Polski. MSP, we wtorkowym komunikacie dotyczącym również tej sprawy, poinformowało, że wśród tych 22 spółek są: Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Azoty, Grupa LOTOS, KGHM Polska Miedź, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polski Koncern Naftowy ORLEN, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polskie Inwestycje Rozwojowe, Polskie Radio, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ, Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT", TAURON Polska Energia, Telewizja Polska, Totalizator Sportowy, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

MSP wyjaśniło, że na listę podmiotów o znaczeniu strategicznym dla gospodarki trafiły spółki, które budują wartość dla akcjonariuszy, odgrywają ważną rolę w procesie tworzenia silnej gospodarki kraju oraz współtworzą bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Znajdują się na niej również spółki o strategicznym znaczeniu ze względu na pełnioną misję, jak Polskie Radio i Telewizja Polska.

"Grupa Azoty jest spółką strategiczną ze względu na skalę działalności, duży wpływ na polską gospodarkę i ogromne znaczenie dla rynku pracy. MSP nie zamierza sprzedawać akcji tej Grupy. Jej strategiczny charakter znalazł odzwierciedlenie w dokumencie, który przedstawiłem dzisiaj Radzie Ministrów. Dokumenty przygotowywane przez poprzednie rządy mówiły o prywatyzacji polskiej chemii. My postawiliśmy temu tamę" - powiedział, cytowany w komunikacie, szef MSP Włodzimierz Karpiński.

Resort przypomniał, że Grupa Azoty powstała w wyniku konsolidacji polskiego sektora chemicznego. "Dziś jest liderem europejskiego rynku nawozów. Utrzymanie statusu +Azotów+ jako podmiotu strategicznego dla polskiej gospodarki gwarantują także odpowiednie zapisy w statucie i stabilny, długoterminowy akcjonariat zainteresowany rozwojem Grupy" - czytamy w komunikacie.

W dokumencie "Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015" zawarto także listę podmiotów o istotnym znaczeniu w nadzorze MSP. Znalazło się na niej 31 spółek, wśród nich Polska Agencja Prasowa. W uzasadnieniu przy PAP napisano, że przepisy ustawy o PAP pozwalają na zbycie pakietu akcji do 49 proc. Na tej samej liście jest też Giełda Papierów Wartościowych.

MSP poinformowało, że na trzeciej liście dot. podmiotów w nadzorze MSP, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym, jest 190 spółek i przedsiębiorstw. Wśród nich m.in.: PLL LOT, Eurolot Enea, Energa, Polski Holding Nieruchomości, Krajowa Spółka Cukrowa.

"Wśród spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, 115 stanowią podmioty, w których wszystkie akcje lub udziały są przeznaczone do objęcia przez uprawnionych pracowników sprywatyzowanych spółek. Spółki te pozostaną w nadzorze MSP, do czasu zakończenia ustawowego terminu nieodpłatnego przekazywania akcji pracownikom, trwającego 24 miesiące lub zbycia tych akcji, które nie zostały odebrane przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców" - czytamy.

 

W komunikacie CIR napisano, że w latach 2014-2015 działania na rzecz zwiększania wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa będą odbywać się w szczególności poprzez podejmowanie decyzji, które pozwolą spółkom pozyskiwać kapitał i umożliwią wzrost konkurencyjności, promowanie i inicjowanie współpracy spółek ze środowiskiem badawczo-rozwojowym, optymalne wykorzystanie majątku poprzez wspólne przedsięwzięcia spółek z udziałem SP, budowanie i stosowanie ładu korporacyjnego rozumianego jako zbiór zasad i norm przyjętych dla zarządzania daną organizacją w ramach nadzoru właścicielskiego.

Ponadto resort skarbu poinformował, że polityka dywidendowa uzyska formę dokumentu ustalającego zasady jej prowadzenia – indywidualne podejście do każdej spółki, z uwzględnieniem m.in. jej sytuacji na rynku, pozycji w branży, potrzeb inwestycyjnych, źródeł zysku. "Dzięki niej podmioty nadzorowane przez Ministra Skarbu Państwa mogą liczyć na bezpieczny rozwój w perspektywie długoterminowej, przy jednoczesnej realizacji prawa właściciela do osiągnięcia zysku oraz możliwości współfinansowania potrzeb budżetowych państwa" - czytamy w komunikacie.

aop/ son/ mag/