-Mam zostać przesłuchany w związku ze skargą gen. Parulskiego. Zostałem wezwany w charakterze obwinionego, mam usłyszeć zarzuty, ale nie wiem jakie - tłumaczy adwokat Rafał Rogalski.  Dopytywany o to adw. Jacek Brydak, rzecznik dyscyplinarny, nie ujawnia treści zarzutów. Postępowanie w ORA w sprawie Rogalskiego prowadzi zastępca rzecznika dyscyplinarnego adw. Katarzyna Węgorek.

Adw. Brydak nie wyklucza, że dojdzie do konfrontacji obu stron, czyli Parulskiego z Rogalskim. Mecenas Brydak nie potrafił skonkretyzować, kiedy postępowanie w sprawie Rogalskiego się zakończy. Zależy to od wniosków dowodowych, jakie złożą obie strony. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wszczęła postępowanie dyscyplinarne po skardze, jaką na mec. Rafała Rogalskiego złożył były naczelny prokurator wojskowy gen. Krzysztof Parulski.

Chodzi o medialne wypowiedzi pełnomocnika rodzin smoleńskich dotyczące działań prokuratora 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku i późniejszych, związanych już z prowadzeniem śledztwa.