Decyzje o jego powołaniu podjęli Komendant Główny Policji i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Dziś wyspecjalizowane grupy przestępcze oraz pojedynczy przestępcy wykorzystują między innymi Internet, jako narzędzie do popełnienia przestępstw, które często mają charakter międzynarodowy. Dlatego tak ważne jest identyfikowanie i zwalczanie cyberprzestępstw, współpraca na szczeblu krajowym i międzynarodowym z instytucjami państwowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym w zakresie metod i form przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni" - podkreślił w komunikacie rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji mł.insp. Mariusz Ciarka.

Od dwóch lat każda komenda wojewódzka Policji, a także komenda stołeczna ma wydział do walki z cyberprzestępczością. Biuro do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji będzie wspierać w walce z cyberprzestępczością jednostki terenowe policji, koordynować działania o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także zajmować się wprowadzeniem najnowocześniejszych rozwiązań do walki z cyberprzestępczością, opracowaniem propozycji zmian prawnych regulujących problematykę zwalczania tego typu przestępstw.

Biuro będzie realizowało również zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 35 Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (PAP)