Jak informuje serwsu EurActiv.pl, runda potrwa ona pięć dni (22-26 lutego) i obejmie wszystkie następujące części umowy: dostęp do rynku, współpracę regulacyjną i przepisy dotyczące ochrony podmiotów gospodarczych oraz uproszczenie biurokracji (tzw. zasady).
Celem TTIP jest likwidacja lub ograniczenie, w stopniu w jakim jest to możliwe, barier w handlu między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. W ramach umowy zostaną zniesione lub znacznie obniżone cła, a także bariery pozataryfowe, czyli ograniczenia handlu nie będące cłami oraz procedury celne, które musi przejść wwożony do kraju wyrób.
UE i USA mają nadzieję na obniżenie kosztów handlu poprzez zwiększenie współpracy w zakresie uregulowań prawnych – nowe normy techniczne będą uzgadnianie przez obie strony, a istniejące już regulacje będą wzajemnie uznawane – oraz zmniejszenie biurokracji. Strony liczą także na większe otwarcie swoich rynków. Więcej>>>