Logo Itelect

ITele©t to jeden z najbardziej znanych ogólnopolskich konkursów adresowanych do zdolnych i ambitnych studentów IV i V roku studiów prawniczych, i jedyny z Zakresu Prawa Telekomunikacyjnego, Prawa Własności Intelektualnej oraz Prawa Nowych Technologii (IT). Projekt realizowany jest wspólnie przez Kancelarię Prawną Grynhoff Woźny Maliński oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.
Ma na celu promocję tych studentów, którzy posiadają rozległą wiedzę prawniczą, a jednocześnie pasjonują ich nowe technologie oraz zagadnienia związane z rynkiem komunikacji elektronicznej.
Zadaniem uczestników Konkursu jest rozwiązanie jednego spośród czterech kazusów konkursowych z zakresu:

 • prawa telekomunikacyjnego;
 • prawa własności intelektualnej;

lub

 • prawa nowych technologii (IT).

opublikowanych na stronie konkursowej pod adresem: www.elsa.org.pl/itelect.

Prace oceniać będzie Jury złożone z ekspertów rynku komunikacji elektronicznej. "Liczy się zarówno ogólna wiedza prawnicza, jak również biegłość w posługiwania się słowem pisanym oraz przekonująca argumentacja i biznesowe spojrzenie na problem przedstawiony w kazusie." - mówi Krzysztof Siewicz, prawnik zasiadający w Jury począwszy od I edycji Konkursu, która odbyła się w 2006/2007 roku. - "Brak aktów prawnych regulujących kompleksowo prawo własności intelektualnej czy prawo nowych technologii powoduje, że każdy z uczestników musi wykazać się szeroką wiedzą prawniczą oraz rozeznaniem w zagadnieniach technicznych związanych z problematyką Internetu i rynku komunikacji elektronicznej." - dodaje Juror.

Termin nadsyłania prac mija 31 marca 2009 r., a uroczysty Finał odbędzie się w maju w Warszawie.

Skład jury III edycji konkursu ITele©t

 • Prof. dr hab. Stanisław Piątek - profesor, Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski - dyrektor, Pion Współpracy Regulacyjnej Telekomunikacja Polska SA
 • Magdalena Gaj - dyrektor, Departament Prawny Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Piotr Woźny - radca prawny, wspólnik zarządzający Grynhoff Woźny Maliński, kieruje pracami Departamentu Prawa Telekomunikacyjnego
 • Wacław Knopkiewicz - radca prawny, wspólnik w Grynhoff Woźny Maliński
 • Krzysztof Siewicz - prawnik w Departamencie Prawa Własności Intelektualnej kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, doktorant Leiden University w Holandii
 • Andrzej Springer - radca prawny, wspólnik w Grynhoff Woźny Maliński
 • Michał Strzelecki - prawnik w Departamencie Prawa Własności Intelektualnej kancelarii Grynhoff Woźny Maliński

Nagrodą dla zdobywcy pierwszego miejsca jest stypendium naukowe za rok akademicki 2008/2009 w wysokości 10.000 złotych.
Zwycięzca oraz laureaci Konkursu otrzymają również możliwość odbycia płatnych staży w Grynhoff Woźny Maliński, gdyż jak mówi Piotr Woźny, wspólnik zarządzający Kancelarii: "Konkurs ´ITele©t´ to przygoda intelektualna, atrakcyjne stypendium, ale również szansa by dołączyć w życiu zawodowym do ludzi, którzy rozumieją i podzielają tę samą pasję."