Kampania współorganizowana przez siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zdaniem organizatorów kampanii, wszyscy obywatele powinni zdawać sobie sprawę  z zagrożeń płynących z niefrasobliwego zawierania umów pożyczkowych i mieć wiedzę umożliwiającą dokonanie rzetelnej oceny takich ofert.
Zbliżający się okres przedświąteczny to czas szczególnie agresywnej kampanii reklamowej zachęcającej do korzystania z szybkich pożyczek (na dowód, bez zabezpieczeń). Klienci firm oferujących tego typu usługi finansowe są często nieświadomi, że rzeczywiste roczne oprocentowanie „łatwych pieniędzy” może sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy procent. Potencjalni pożyczkobiorcy ulegają pokusie zdobycia „szybkiej gotówki” nie zdając sobie sprawy z konsekwencji wynikających z podpisania pozornie łatwej umowy pożyczkowej, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do utraty dorobku życia.
- Mamy nadzieję, że dzięki tej kampanii nie tylko wzrośnie świadomość społeczna dotycząca łatwych pożyczek, ale przede wszystkim zmniejszy się liczba osób, które skorzystają z takich kredytów. Wśród najczęściej poszkodowanych dominującą grupą są osoby starsze, nieświadome że mała pożyczka może się skończyć dużymi ratami niemożliwymi do spłacenia – mówi minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. – To w głównej mierze do nich kierujemy naszą kampanię. Okres przedświąteczny to czas w którym wiele osób – marząc o rodzinnych i wesołych świętach – rozważa wzięcie takiej wysoko oprocentowanej podwyżki. Zastanówmy się kilka razy zanim podejmiemy tę ryzykowna decyzję. I bez takiej pożyczki nasze święta mogą być niezapomniane – dodaje.
Bohaterem kampanii jest pani Krystyna, która zastanawiała się nad zaciągnięciem pożyczki na Święta Bożego Narodzenia w wysokości czterech tysięcy złotych. Ostatecznie się na nią nie zdecyduje.
Na stronie internetowej kampanii www.zanim-podpiszesz.pl będzie można śledzić, jak każdego dnia zwiększałby się jej dług, a wraz z nim stres i frustracja.
Za pośrednictwem tej witryny będzie można również zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa na rynku finansowym, poznać cztery zasady bezpiecznych inwestycji, użyć kalkulatorów finansowych, dowiedzieć się jak niebezpieczne „kruczki prawne” stosowane są w umowach oraz uzyskać dostęp do kluczowych aktów prawnych.
W ramach kampanii w stacjach telewizyjnych i radiowych będą emitowane spoty informacyjne przetłumaczone na język migowy oraz opatrzone wyraźnymi napisami, dzięki czemu będą one dostępne dla szerokiej publiczności. Ponadto do milionów Polaków zostaną wysłane broszury informacyjne i edukacyjne zawierające podstawy wiedzy o finansach osobistych.
Wszystkie materiały zawierają rekomendacje działań – tzw. cztery zasady bezpieczeństwa, o których należy pamiętać przed wzięciem pożyczki lub zainwestowaniem pieniędzy. Ulotki zostały przygotowane również w wersji dla osób z upośledzeniem intelektualnym. Dodatkowo, pod bezpłatnym numerem infolinii Komisji Nadzoru Finansowego (800 290 479) będzie można uzyskać informacje, które podmioty są objęte nadzorem finansowym.
Akcję wspierają media publiczne i katolickie. Do udziału w kampanii zostały także zaproszone media komercyjne i liczni partnerzy społeczni, m.in. Episkopat, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polskie Koleje Państwowe i Naczelna Izba Aptekarska, którzy wesprą akcję poprzez dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych. Specjalnie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych (np. podstaw przedsiębiorczości) przygotowane zostaną scenariusze lekcji dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące problematyki poruszanej w ramach akcji.