Podczas tego posiedzenia sąd zdecyduje o  dopuszczalności postępowania grupowego osób fizycznych wobec Skarbu Państwa.
Reprezentantem grupy powodów  jest adwokat. Paweł Kowalczyk. Jak przypomina, 6 grudnia 2013 roku Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, która ograniczyła kapitałową część systemu ubezpieczenia emerytalnego.
Ustawa została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego przez Prezydenta RP oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy złożyli wnioski o stwierdzenie niezgodności niektórych zapisów tej Ustawy z Konstytucją RP.
Adwokat podkreśla, że ustawa w szczególności przesądziła o umorzeniu jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na indywidualnych rachunkach członków Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE), co praktycznie oznacza pozbawienie członków OFE gromadzonych od 1999 roku oszczędności emerytalnych. - W tej sytuacji grupa osób postanowiła wystąpić z pozwem zbiorowym m.in. przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną wskutek wejścia w życie tej ustawy – mówi adwokat.

Posiedzenie odbędzie się w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy Al. Solidarności 127, 17 grudnia 2014 roku, godz. 10:00, sala nr 236.