Rzecznik praw obywatelskich przystąpił do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, zainicjowanego skargą konstytucyjną dotyczącą rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Zgodnie z zaskarżonym przepisem stawki minimalne wynagrodzenia adwokata w sprawach z zakresu prawa pracy wynoszą 60 zł. - Taka regulacja może stanowić naruszenie zagwarantowanego w konstytucji prawa do sądu - stwierdza RPO, uzasadniając swoją decyzję o przystąpieniu do skargi.