Chodzi o zmniejszenie ryzyka manipulowania wyżej wskazanymi danymi.
Przedstawiciele KGP twierdzą, że w przepisach wewnętrznych policji nie ma definicji ściśle określającej przestępstwo lub czyn karalny wykryty. W praktyce wprowadzenie do systemu statystycznego „Temida" informacji dotyczących przekazania sprawy czynu karalnego nieletniego do sędziego rodzinnego jest równoznaczne z oznaczeniem tej sprawy w systemie jako wykrytej. W sytuacji gdy sędzia umorzy postępowanie, w systemie statystycznym sprawa ta w dalszym ciągu traktowana jest jako wykryta, choć de facto sprawca nie został ustalony.
Zdaniem RPO taki sposób gromadzenia statystyk, a związku z tym obliczania wykrywalności czynów karalnych popełnianych przez nieletnich może rodzić ryzyko nadużyć w celu zwiększania statystyk i tym samym tworzenia pozorów rosnącej skuteczności policji.