Zdaniem Rzecznika przepis art. 156 § 5a k.p.k. nie spełnia określonych w Konstytucji RP oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności standardów dostępu podejrzanego i jego obrońcy w toku postępowania przygotowawczego. Więcej>>>