Szkolenie poprowadzą: Alicja Budzyńska z Fundacji Dzieci Niczyje i Zbigniew Michalczyk z Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień w Zagórzu.
W programie przewidziane jest wystąpienie – Edyty Bronowickiej, prezes Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów „Iustitia”
 „Psychologiczne aspekty analizy zeznań małoletnich świadków- rola biegłego psychologa w procedurze przesłuchania” omówi Alicja Budzyńska.
W dalszej części Zbigniew Michalczyk, psycholog, specjalista terapii uzależnień, kierownik Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi w Zagórzu wyjaśni problemy uzależnień wśród dzieci.