Chodzi tu osoby, którym po ukończeniu 65. roku życia wystawiono dowody osobiste na czas nieoznaczony. Zezwala na to ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Do RPO dotarły informacje, że banki ograniczają posiadaczom takiego dokumentu dostęp do niektórych usług, czym wymuszają na kliencie wyrobienie nowego dowodu. Jak podkreśla rzecznik, takie działanie narusza prawo i dyskryminuje starsze osoby. Z tego powodu RPO prosi prezesa Związku Banków Polskich o interwencję.