Celem spotkania jest tworzenie gospodarki opartej na Internecie, która zapewni stały rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia.
Uczestnicy konferencji OECD będą rozważać wpływ Internetu na rozwój innowacji i zarekomendują najbardziej efektywne sposoby upowszechnienia treści elektronicznych, w tym informacji z sektora publicznego.
Zmierzą się także z ochroną prywatności i zapewnieniem bezpieczeństwa w sieci. Zaprezentowane zostaną najlepsze działania, prowadzone przez rządy, które służą zapewnieniu poufności i bezpieczeństwa informacji w środowisku elektronicznym.

Ministrowie czterdziestu krajów, liderzy organizacji międzynarodowych (ONZ, UNESCO, Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej i Międzynarodowej Organizacji Pracy) oraz przedstawiciele m.in. Rady Europy, przyjmą na konferencji deklarację w sprawie przyszłości gospodarki opartej na Internecie.
Dokument ten wyznaczy m.in. kierunki szybszego upowszechnienia sieci nowej generacji oraz konwergentnych (wielofunkcyjnych) platform komunikacji, łączących funkcje telekomunikacyjne, informatyczne oraz telewizyjne. Deklaracja określi także najbardziej efektywne sposoby tworzenia otoczenia konkurencyjnego, dla wzrostu inwestycji i wdrażanych nowych rozwiązań technologicznych z obszaru ICT.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Gospodaraki