W spotkaniu ze związkowcami uczestniczyli m.in. wiceministrowie: Stanisław Chmielewski i Wojciech Hajduk. "Minister sprawiedliwości w piśmie skierowanym do prezesów i dyrektorów sądów apelacyjnych zobowiązał do podjęcia, w możliwie najkrótszej perspektywie, działań w kierunku prawidłowej polityki zatrudnienia i wynagrodzeń w grupie urzędników sądowych" - poinformowała  Wioletta Olszewska z wydziału komunikacji społecznej i promocji MS.

Jak dodała, minister w piśmie do prezesów i dyrektorów zaznaczył, że "wszelkie decyzje dyrektorów sądów nie mogą powodować zwiększenia stanu zatrudnienia i muszą mieścić się w granicach posiadanych przez poszczególne apelacje środków finansowych na wynagrodzenia".

Wiceprzewodniczący Solidarności Pracowników Sądownictwa Waldemar Urbanowicz powiedział, że cieszy go, iż resort sprawiedliwości dostrzega problem dysproporcji płacowych. Dodał, że postulaty związkowe nie są jednak brane pod uwagę przez MS. Dlatego strona związkowa podczas spotkania poinformowała także resort o zainicjowaniu procedury ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.

Związkowcy zbierają też dokładne dane na temat wynagrodzeń poszczególnych grup pracowników. "Informacje uzyskaliśmy na razie z apelacji warszawskiej oraz rzeszowskiej i dysproporcje płac urzędników i pracowników sądowych na porównywalnych stanowiskach sięgają od kilkuset do nawet ponad tysiąca złotych. Jesteśmy w trakcie przygotowania raportu, w którym będą dokładnie opisane dane z poszczególnych sądów" - powiedział Urbanowicz. Dodał, że raport powinien być gotowy w pierwszej połowie marca, zaś kolejne spotkanie w MS zaplanowano na 20 marca.

Podczas wtorkowego spotkania poruszono też temat przygotowania projektu założeń ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. W zeszłym roku powołany został zespół do opracowania tych założeń. "Projekt ten został przekazany do Departamentu Prawa Cywilnego celem prowadzenia prac legislacyjnych. W najbliższym czasie odbędzie się dodatkowe posiedzenie zespołu, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele związków. W jego trakcie zostaną omówione ewentualne uwagi o charakterze legislacyjnym" - powiedziała Olszewska.