Róża Thun jest autorką rezolucji w sprawie konsultacji publicznych przyjętej w czwartek przez Parlament Europejski.  Europosłowie wezwali w niej KE do korzystania ze wszystkich możliwych środków komunikowania dla rozpowszechnienia wiedzy o rozpoczęciu konsultacji. Zaapelowali też, by każda z nich była dostępna we wszystkich oficjalnych językach Unii, a użyte w nich terminy były zrozumiały dla wszystkich mieszkańców UE.
Parlament Europejski podkreślił, iż mieszkańcy UE nie powinni pozostawać wyłącznie biernymi odbiorcami unijnych praw, ale stać się także „aktorami i współtwórcami projektu europejskiego”. Zdaniem europosłanki jest to tym ważniejsze, że teraz Unia Europejska „jawi się coraz bardziej, jako instytucja odległa i niereagująca na potrzeby obywateli”. Więcej: EurActiv.pl>>>