Informacja została podana po spotkaniu ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego z Aleksandrem Konowałowem w Stambule, gdzie w dniach 2 4 - 25 listopdada odbywała się XXX Konferencja Ministrów Sprawiedliwości Rady Europy. Spotkanie ministrów było kolejną turą rozmów prowadzonych w ramach negocjacji obustronnego porozumienia w sprawie decentralizacji obrotu prawnego w sprawach cywilnych oraz umowy o współpracy w sprawach karnych.
Porozumienie między ministerstwem sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i ministerstwem sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej o bezpośrednim porozumiewaniu się sądów w zakresie udzielania pomocy prawnej w sprawach cywilnych ma umożliwić zwracanie się z wnioskiem o doręczenie dokumentów sądowych lub przeprowadzenie dowodu przez sąd jednego z państwa bezpośrednio do sądu drugiego państwa. Taki sposób komunikowania się, z pominięciem pośrednictwa organów centralnych, przyczyni się do sprawnego przebiegu postępowań sądowych i skrócenia czasu ich trwania. Porozumienie będzie więc miało praktyczny wymiar dla obywateli.
Kolejna negocjowana umowa dotyczy uzupełnienia i ułatwienia stosowania europejskich konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych. Dokument ten dotyczy m.in. możliwości powoływania polsko-rosyjskich zespołów śledczych i przesłuchań na odległość. Dzięki niemu w przyszłości możliwe będzie prowadzenie wspólnych polsko-rosyjskich śledztw prokuratorskich bez wysyłania wniosków o pomoc prawną. Polscy prokuratorzy będą mogli brać udział w czynnościach rosyjskich prokuratorów z wykorzystaniem wideokonferencji, bez konieczności wizyty w Rosji.
Wedsług komunikatu MS, w
trakcie wczorajszych rozmów obu ministrów nastąpiło też duże zbliżenie w negocjacjach dotyczących decentralizacji obrotu prawnego w sprawach gospodarczych.  - Mam nadzieję, że tę akurat kwestię finalizować będziemy w trakcie grudniowej wizyty ministra Konowałowa w Warszawie - podsumowuje minister Krzysztof Kwiatkowski.