– Widoczne jest, że wspólnicy zmieniają strategię pozyskiwania klientów – mówi Beata Niemczuk, partner w firmie doradczej Burza Cunsulting. – Kiedyś te większe firmy pozyskiwały ich głównie z zagranicy, było to związane z sytuacją gospodarczą, gdy do Polski wchodziły zagraniczne koncerny.
Dziś konkurencja między kancelariami jest o wiele większa, dla zagranicznego klienta pracują też m.in. butiki, a zakładają je prawnicy, którzy wcześniej zdobywali doświadczenie właśnie w dużych, często sieciowych kancelariach – mówi Niemczuk.
Więcej: Rzeczpospolita>>>