Rosjanie chętnie kupują w strefie „małego ruchu granicznego"

Służba Celna, na podstawie danych dotyczących tylko towarów, od których odebrano podatek VAT, zaobserwowała, iż ubiegły rok przyniósł lawinowy przyrost odprawianych osób przekraczających granicę polsko-rosyjską. W roku 2011 służby graniczne odprawiły 1,9 miliona podróżnych, a w 2012 ok. 4 miliony.

Istotny wpływ na ten wzrost miało wprowadzenie „małego ruchu granicznego". Jak wskazują obserwacje Służby Celnej, Polacy jeżdżą do Rosji przede wszystkim po tanie paliwo, natomiast Rosjanie dokonują u nas dużych zakupów różnych towarów, począwszy od żywności na elektronice skończywszy. W II półroczu 2012 roku już prawie 23 mln złotych wydali Rosjanie na zakupy w strefie „małego ruchu granicznego".

Obywatele Federacji Rosyjskiej chętnie kupują u nas, bowiem towary mają wysoką jakość a ceny są, np. w porównaniu do Kaliningradu, wyraźnie niższe. Dodatkowym bonusem jest tu też możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT – Rosjanin kupujący towar w Unii Europejskiej zgłasza go polskiemu celnikowi na granicy, ten potwierdza wywóz i następnie Rosjanin odzyskuje część zapłaconych pieniędzy równą podatkowi VAT.

W okresie od dnia 21 maja 2012 roku do dnia 20 grudnia 2012 roku przedsiębiorcy z obszaru objętego tzw. „małym ruchem granicznym" wystawili 8056 podróżnym z Federacji Rosyjskiej 21774 rachunków na łączną wartość ok. 22,7 mln zł.

By ułatwić rozliczanie tych rachunków Służba Celna uruchomiła elektroniczny system „Zwrot VAT dla Podróżnych". Dzięki systemowi zarówno podróżny, jak i sprzedawca, poprzez stronę internetową , na której dostępne są stosowne formularze, może dokonać wstępnej rejestracji dokumentów Tax Free uprawniających do wywozu towaru poza obszar Unii Europejskiej. Wszystko to ma służyć zachęcaniu naszych sąsiadów z zagranicy do dokonywania w Polsce zakupów.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 9 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 9 stycznia 2013 r.