Za przyspieszeniem przemawiają przynajmniej trzy powody:

 

 • konieczność spełnienia przez nasz kraj fiskalnych i monetarnych kryteriów w Maastricht, które niesie za sobą radykalne posunięcia choćby w kwestii systemu emerytalnego
 • wykorzystanie koniunktury w Polsce, słabnącej na skutek kryzysu finansowego za granicą
 • trzecia od końca pozycja wśród najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej

Do wszystkich opisanych w raporcie opóźnień i zaniechań, które rysują powyższą ocenę rządu, koalicja PO-PSL musi dodatkowo dołączyć w skali makro gospodarczej działania zmierzające do:

 • zmniejszenia długu publicznego
 • zmniejszenia deficytu budżetowego
 • głębokiej zmiany systemu emerytalnego
 • wprowadzenia wieku emerytalnego dla kobiet na poziomie 65 lat
 • działań proinwestycyjnych przygotowujących rynek pracy dla Polaków powracających z zagranicy

W skali przedsiębiorstwa powinna doprowadzić do:

 • obniżenia klina podatkowego
 • zmiany definicji kosztów uzyskania przychodów
 • zniesienia podatku Belki
 • zniesienia podwójnego opodatkowania zysków przedsiębiorcy (dywidendy)
 • wprowadzenia ustawowego systemu mediacyjnego jako antidotum na niewydolne sądownictwo gospodarcze

BCC zdaje sobie sprawę, jak często działania rządu natrafiają na opór machiny biurokratycznej, bojkot opozycji i zwyczajne niedouczenie lub złą wolę posłów. Jednakże to rząd wziął na swoje barki ciężar realizacji zadań, od których zależy nie tylko powodzenie przedsiębiorców i gospodarki, ale zagwarantowanie wyższego poziomu życia polskiego obywatela i lepsze umiejscowienie naszego kraju na europejskiej i światowej scenie. Z tego względu krytyka BCC musi być postrzegana jako konstruktywna.

 

Raport Business Centre Club oceniający rok rządu koalicji PO-PSL ( .doc )