Szkolenie poprowadzą radcy prawni i doradcy podatkowi z kancelarii GLN: Rafał Dziedzic, Maciej Owczarewicz, Sergiusz Kielian, Ewa Opalińska i Maciej Grela.

Podczas konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:

Wprowadzenie - przegląd czynności restrukturyzacyjnych
(Przyczyny restrukturyzacji, Przegląd typowych czynności restrukturyzacyjnych jak: przekształcenia, podziały, łączenia, zbycie udziałów, zbycie aktywów, zbycie ZCP, zbycie przedsiębiorstwa, likwidacja, utworzenie nowego podmiotu, Najczęściej analizowane zagadnienia prawne towarzyszące restrukturyzacji jak: problem sukcesji praw i obowiązków, sukcesja zezwoleń, koncesji oraz ulg, prawa i obowiązki pracownicze, wpływ restrukturyzacji na stosunki umowne, skutki podatkowe, Najczęściej występujące kryteria wyboru schematu restrukturyzacji)
Podział spółki
(Istota i sposoby podziału, dzień podziału, dzień wydzielenia, Procedura podziału, Plan podziału, Sukcesja praw i obowiązków oraz odpowiedzialność za zobowiązania, Przejście praw i obowiązków pracowniczych, Odpowiedzialność uczestników procesu podziału, Uprawnienia wspólnika mniejszościowego, Aspekty podatkowe podziału)
Zbycie przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa
(Pojęcie przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Przejście koncesji ulg i zezwoleń, Kwestia sukcesji praw i obowiązków, sukcesja umów, Kwestie pracownicze, Odpowiedzialność nabywcy i zbywcy, Forma zbycia, Aspekty podatkowe zbycia) Aport jako czynność restrukturyzacyjna
(Pojęcie zdolności aportowej, Udziały i akcje jako przedmiot aportu, Aktywa inne niż udziały i akcje jako przedmiot aportu, Kwestia wyceny aportu, Problem przeniesienia własności przedmiotu aportu, Odpowiedzialność za aport, Opodatkowanie aportów)
Case study
(Omówienie przykładowego procesu restrukturyzacyjnego)