Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej skierowało 16 lipca 2012 r. do konsultacji społecznych założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym umożliwiającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rejestrację pojazdów z kierownicą po prawej stronie.

 Termin zgłaszania uwag w toku konsultacji społecznych to: dla związków zawodowych - 30 dni od dnia otrzymania założeń, dla pozostałych podmiotów – 14 dni od dnia otrzymania założeń.