Projekt jest wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2012 r. ( Sygn. akt SK 11/12). Trybunał stwierdził w tym wyroku, że art.2 ustawy jest niezgodny z konstytucją, gdyż uniemożliwia otrzymanie rekompensaty za pozostawione mienie na Wschodzie od zamieszkiwania na byłym terytorium RP w momencie wybuchu II wojny światowej.
Projekt ustawy wprowadza, w miejsce dotychczasowego wymogu zamieszkiwania na byłym terytorium Polski 1 września 1939 r., przesłankę miejsca zamieszkania na tych terenach, której spełnianie będzie oceniane z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w tej dacie (tj. przepisów dopuszczających posiadanie kilku miejsc zamieszkania). 
Przepisy wprowadzone przez Senat stanowią, że sprawy, które były przez sądy oddalane, teraz moga wrócić na wokandę. Należy jedynie złozyć wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie  projektowanej ustawy. Wniosek powinien być zatytułowany: potwierdzenie prawa do rekompensaty.