Wszystkie najpilniejsze uwagi Andrzeja Seremeta, prokuratora generalnego, do przepisów podpisanych przez Marka Biernackiego pod koniec września zostały wzięte pod uwagę.
Czytaj: Seremet przedstawił ministrowi uwagi do regulaminu prokuratury>>>

Od nowego roku do prokuratur okręgowych trafiać będą sprawy gospodarcze, które dotyczą mienia znacznej wartości, w tym oszustwa oceniane jako najtrudniejsze.
Z okręgów do rejonu przejdą z kolei sprawy o przestępstwa seksualne. Nie będą one także prowadzić spraw karnoskarbowych, z dziedziny praw autorskich ani też prawa własności przemysłowej.
Zajdą też zmiany w dyżurach aresztowych. Obecnie pełnią je tylko prokuratorzy rejonowi. Od 1 stycznia z zasady mieli wszyscy.
W poprawionych przepisach przesądzono też, że prokurator generalny będzie mógł konsultować sposób prowadzenia sprawy z prokuratorem ją prowadzącym. Z przebiegu tych konsultacji prokurator prowadzący ma sporządzać notatkę.

Źródło: Rzeczpospolita