Na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego został ogłoszony projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W dokumencie tym czytamy m.in.: "Proponuje się uzupełnienie art. 759 kpc, poprzez dodanie ogólnego przepisu upoważniającego referendarzy sądowych do dokonywania w postępowaniu egzekucyjnym tych czynności które są zastrzeżone dla sądu. (...) Referendarze sądowi będą zatem uprawnieni - między innymi - do rozpoznawania skarg na czynności komorników oraz nadzorowania licytacji w ramach egzekucji z nieruchomości."
Dlatego referendarze domagają się uwzględnienia ich opinii w pracach nad nowelizacją kpc.

Źródło: www.referendarz.pl