Nie toczy się postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom za niedochowanie terminu do sporządzenia np. uzasadnienia wyroku, czy za przewlekłość. Wobec tego sądy nadużywają swojej pozycji, czyniąc sobie wygodę kosztem interesów stron biorących udział w postępowaniu. Nadto sądy całkowicie oddały się biegłym, których opinie przesądzają o sprawie, a sędziowie nie mają przygotowania do analizy takich opinii, bowiem do analizy opinii nie wystarczy tylko umiejętność określenia czy jest logiczna i spójna, ale także minimalna znajomość zagadnienia. Zastrzeżenia budzi także terminowość pracy biegłych, obowiązek ponoszenia częstokroć przez stronę kosztów opinii sporządzonej nieprawidłowo, a także brak odpowiedzialności cywilnej biegłych. Niepokojący jest również fakt, że sami sędziowie są raczej niezadowoleni z pracy biegłych i obecnych uwarunkowań prawnych w tym zakresie.
 1. Działalność Forum.
 2. Wskazanie bieżących problemów legislacyjnych.
  1. Nierówna pozycja sądu i obywatela.
  2. Problem dostępu do pomocy prawnej z urzędu.
  3. Problem biegłych.
  4. Problem sądów dyscyplinarnych.
  5. Zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości.
  6. Problem postępowania egzekucyjnego.
 3. Podsumowanie

Zapoznaj się z całym raportem ( .pdf )

Niniejszy Raport jest zaproszeniem do dyskusji społecznej na tematy w nim poruszone.