Kapituła doceniła pracę PwC nad opracowaniem szczegółowej koncepcji transformacji administracji podatkowej. Firma wspierała w ten sposób działania Ministerstwa Finansów. Program e-Podatki ma na celu zbudowanie w administracji podatkowej trwałego potencjału do bardziej efektywnego działania.
Wśród firm zatrudniających 10 i więcej doradców podatkowych kapituła redakcyjna najwięcej punktów przyznała firmie MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Najważniejszym osiągnięciem firmy była wygrana przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa o sygn. akt C-222/09 Kronospan Mielec). Kapituła redakcyjna doceniła to, że skutki wyroku dotyczą nie tylko polskich podatników, ale również wszystkich podatników zajmujących się taką działalnością w Unii Europejskiej. Osiągnięcie MDDP jest więc precedensowe.
Wśród firm zatrudniających od 3 do 9 doradców „DGP” przyznał najwięcej punktów firmie Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe. Podobnie jak w grupie firm dużych doceniono kolejny wyrok, który zapadł przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Osiągnięciem Baker & McKenzie był precedensowy wyrok w sprawie Oasis East (sygn.akt C-395/09). Trybunał uznał za niezgodne z prawem unijnym krajowe przepisy zakazujące odliczania VAT z tytułu importu usług z terytoriów uznawanych za raje podatkowe.
Wśród najmniejszych firm, czyli dwu- i jednoosobowych, redakcja przyznała najwięcej punktów Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz z Bydgoszczy. Jednym z najważniejszych osiągnięć kancelarii w 2010 roku była wygrana sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sygn. akt II FSK 949/09). NSA nie zgodził się z organami podatkowymi i potwierdził, że ulga meldunkowa dotyczy łącznie obojga małżonków niezależnie od tego, który z małżonków spełnił warunek zwolnienia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna