W spotkaniu wzięli udział radcowie prawni warszawskiej Izby, przedstawiciele Krajowej Izby Radców Prawnych, a także zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu m.st. Warszawy, a także samorządów adwokackiego, notarialnego i rzeczników patentowych.
Witając zgromadzonych dziekan OIRP w Warszawie Włodzimierz Chrościk podkreślił m.in., że celem nowych władz OIRP w Warszawie będzie m.in. intensyfikacja działań na rzecz wykorzystania potencjału radców prawnych m.in. dla poprawy jakości tworzonego prawa i podnoszenia kultury prawnej. Stwierdził też, że organy stanowiące prawo powinny w większym stopniu korzystać z profesjonalizmu, merytorycznej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego radców prawnych w zakresie tworzenia i stosowania prawa.
W debacie udział wzięli: wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych (pełniąca też funkcję Wiceprezydenta Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy) Maria Ślązak, zastępca dyrektora Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” – Justyna Markiewicz, poseł na Sejm RP – Ryszard Kalisz, przewodniczący Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie – Piotr Płachta, zastępca przewodniczącego Komisji Zagranicznej OIRP – Michał Wawrykiewicz oraz dziekan OIRP w Warszawie  Włodzimierz Chrościk. Moderatorem panelu dyskusyjnego był zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Forbes“ – red. Jacek Pochłopień.
Poseł Ryszard Kalisz zapytany o to, czy uważa, że samorząd radcowski i adwokacki powinny w większym stopniu angażować się w proces tworzenia prawa, odpowiedział, że jak najbardziej tak. Dodał w sposób zdecydowany: - Apeluję do radców prawnych o skończenie z rolą petenta. Jak będziecie cicho siedzieć, pisać wielotomowe opinie, a w Sejmie podnosić rękę pytając czy możecie zabrać głos, to nigdy niczego nie osiągniecie.
Ze opinią posła zgodziła Maria Ślązak. -Jesteśmy przygotowani do tego, by pracować nad projektami legislacyjnymi, ale zgodzę się z Ryszardem Kaliszem, że jesteśmy zbyt grzeczni. Jeśli już przygotowujemy stanowisko samorządu w sprawie ustaw, to musimy tę sprawę nagłaśniać - powiedziała. Natomiast Michał Wawrykiewicz dodałał, że samorząd radców prawnych, jako największa korporacja prawnicza w Polsce, musi się w znacznie większym stopniu zaangażować w dyskurs publiczny na temat ważkich zagadnień dla kraju, także tych, które mają istotny aspekt międzynarodowy. - Jednym z takich tematów jest na przykład eksploatacja gazu łupkowego w Polsce. W najbliższym czasie konieczne będzie bowiem stworzenie ram prawnych dla funkcjonowania tej wielkiej operacji gospodarczej, tak ważnej dla interesów Polski. Takim tematem jest też nierozwiązane nadal zagadnienie reprywatyzacji, które również potrzebuje dobrych rozwiązań legislacyjnych. We wszystkich tych sprawach głos radców prawnych powinien się liczyć - mówił.
Jak podkreślił przewodniczący Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie Piotr Płachta, niedoskonała legislacja sprawia, że nie wpływają do nas pieniądze od inwestorów zagranicznych, a głos profesjonalistów w pracach ustawodawczych byłby bardzo cenny. - Dlatego będziemy robić wszystko, żeby nasza wiedza merytoryczna i doświadczenie służyły dobremu prawu w Polsce - podsumował.