Prawnicy, którzy zechcą wziąć udział w sondażu, proszeni są m.in. o odpowiedź na pytanie, czy  mediacje to efektywny sposob rozwiazania konfliktów, a także czy to jest metoda na przyspieszenie postępowań w sądach. Ale także, czy to jest szansa dla prawników, czy może tylko sposób zarabiania pieniędzy przez mediatorów.
Uczestnicy sondy proszeni są też o ocenę działań marketingowych Ministerstwa Sprawiedliwości, związanych z popularyzacją mediacji.

Sondę można znaleźć tutaj>>>