Akcja ma także wspierać budowę kultury prawnej wśród obywateli. Została przygotowana w formie odpowiednio opracowanych plakatów. Pierwsze z nich w kwietniu pojawiły się w kilku miejscach stolicy. Plakaty odnoszą się do konkretnych przykładów, np. jeden z nich przedstawia stronę wzoru umowy z hasłem „W tej umowie są błędy. Znajdziemy je za Ciebie!” z podpisem „Radcowie prawni”.
Na potrzeby akcji przygotowano kilkadziesiąt wersji plakatów. Były one analizowanie i konsultowane zarówno pod względem grafi cznym, jak również konkretnych propozycji haseł zastosowanych w poszczególnych plakatach. Spośród wielu wersji wybrane zostały plakaty, które zdaniem przedstawicieli komisji ds. komunikacji społecznej i informacji OIRP w Warszawie i redakcji „Temidium” (w tych gremiach projekt był konsultowany) najbardziej odpowiadają celom akcji wizerunkowej. Ostatecznie wybrano pięć plakatów.
Akcja została zaplanowana w ten sposób, aby plakaty informacyjne pojawiły się w siedzibach m.in. sądów, urzędów, wydziałów prawa. Z badań TNS OBOP wynika, iż znaczna część społeczeństwa nie korzysta z usług prawników (w tym radców prawnych), gdyż uważa, że usługi prawne są za drogie. Potencjalni klienci wzbraniają się przed wykonaniem
pierwszego telefonu do radcy prawnego, aby dowiedzieć się szczegółów, w tym pozyskania informacji dotyczącej kosztu danejporady.
Akcja izby warszawskiej ma przede wszystkim zachęcić do wykonania tego pierwszego telefonu, a przy tym wskazywać na ważne cechy zawodu radcy prawnego, takie jak etyka zawodowa, praktyka zawodowa, tajemnica zawodowa, a także to, że radcowie przechodzą obowiązkowe szkolenia i są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

Albert Stawiszyński
Artykuł ukazał się w misięczniku "Kancelaria" nr 5/2010