Jak podkreślają organizatorzy sieci, wykorzysta ona profesjonalizm radców prawnych i ich i znajomość mediacji w Polsce. W sieci zgrupowani będą doświadczeni praktycy z zakresu prawa gospodarczego, rozumiejący potrzeby przedsiębiorców zapewniają kompleksową obsługę prawną biznesu, także w zakresie polubownego zakończenia sporów. Jej twórcy zaznaczają, że Ośrodki Mediacji Radców Prawnych zapewniają jednolity standard profesjonalizmu mediatora, przebiegu mediacji i zawartej ugody.

- Przedsiębiorca, który w konflikcie podejmuje decyzje może postępować na dwa sposoby – mówi Maciej Bobrowicz, prezes KRRP. - Jeżeli zależy mu na optymalizacji decyzji biznesowej, wybierze mediację, dlatego, że jest szybsza, tańsza i powoduje, że cały czas ma kontrolę nad swoimi decyzjami. Przeciwnością tego jest proces sądowy, który trwa, jest bardziej kosztowny i w tym wypadku przedsiębiorca traci kontrolę nad końcowym rezultatem - dodaje.

Przy każdej okręgowej izbie radców prawnych w kraju, działa Ośrodek Mediacji lub jest dostępny radca prawny - mediator z listy prowadzonej przy danej izbie. Radcowie – mediatorzy specjalizują się w sporach gospodarczych i cywilnych ale mediują też inne sprawy. Strony mające wspólny problem mogą wykorzystać proces mediacji zarówno zanim skierują spór do sądu jak i w trakcie sporu sądowego.

- Mediatorami są doświadczeni radcowie prawni, specjaliści z zakresu prawa gospodarczego. Gdy powszechne jest oczekiwanie podniesienia jakości mediacji w Polsce, radcowie prawni – mediatorzy wychodzą z profesjonalną ofertą Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych – mówi radca prawny Cezary Jezierski, kierownik Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. I dodaje, że mogą zapewnić przedsiębiorcom i sądom dostępność najwyższych standardów mediacji.

Jak mówi Cezary Jezierski, powstanie Ogólnopolskiej Sieci to nie koniec lecz początek drogi związanej z profesjonalizacją przez radców prawnych mediacji. Podkreśla, że ośrodki mediacji radców prawnych wdrażają długoterminowy proces standaryzowania mediacji.

Informacje o Sieci dostępne są stronie Centrum Mediacji Gospodarczej http://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp/oraz w każdej okręgowej izbie radców prawnych.