Pomysłodawcy zmian w Kodeksie spółek handlowych zwracają uwagę na korzyści, jakie przyniesie zmiana. Zwiększenie liczby spółe z.o.o. ma przyspieszyć rozwój gospodarczy, a także przynieść zyski państwu, ze względu na przepisy podatkowe, które obowiązują spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorzy projektu uważają także, że kapitał zakładowy jest fikcją, a zmiana i rozpowszechnienie informacji o tym, że do założenia spółki z.o.o. wystarczy symboliczna złotówka, zwiększy bezpieczeństwo obrotu, ponieważ przestanie funkcjonować przekonanie, że założenie takiego podmiotu wymaga dużych nakładów finansowym.

Radcowie prawni nie podzielają tego ostatniego argumentu. W opinii do projektu KIRP podkreśla, że wysokość kapitału zakładowego zabezpiecza interesy wierzycieli, ponieważ przepisy KSH przewidują konieczność realnego jego pokrycia. Co więcej, przepisy gwarantują ochronę kapitału w okresie istnienia spółki.

"Propozycja zmiany opiera się w istocie na założeniu całkowitego "przerzucenia" ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na jej kontrahentów (wierzycieli) oraz członków jej zarządu" - podkreśla KIRP.