Katowicką radę adwokacką zaniepokoiły informacje w sprawie planów przeforsowania w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu zmian w ustawach o adwokaturze oraz o zawodzie radcy prawnego, zgodnego z postulatami Krajowej Rady Radców Prawnych z 18 czerwca 2010 r. Obawy te stały się wynikiem podjęcia uchwały na posiedzeniu, które odbyło się19 stycznia b.r.

Adwokaci uważają, że jedną z niewielu cech różniących profesję adwokacką i radcowską jest kwestia uprawnień do prowadzenia obron w sprawach karnych. Projekt ustawy zakłada zniesienie tejże różnicy co w konsekwencji prowadziłoby do unifikacji obu zawodów prawniczych.

ORA w Katowicach poddaje pod wątpliwość sprawę przygotowania radów do nowych obowiązków. – Nie słychać, by w środowisku radcowskim toczyła się rzetelna i bardzo potrzebna dyskusja na temat statusu zawodowego radcy prawnego, w szczególności zaś potrzeby wykonywania tego zawodu jako zawodu wolnego. – czytamy w uchwale. Zdaniem przedstawicieli izby śląskiej nawet wywalczenie prawomocnych kompetencji do występowania w sprawach karnych nie zniesie innej istotniej różnicy pomiędzy zawodem adwokata i radcy prawnego, a mianowicie odpowiednio niezależności i zależności zawodowej. – Wykonywanie wolnej profesji obrończej jest immanentnym elementem tego, co określa się mianem „godności adwokackiej” – argumentują adwokaci.

Rada proponuje inne rozwiązanie dla radców prawnych, którzy pragną występować w sprawach karnych niż modyfikacje na płaszczyźnie ustawowej – zmianę specjalizacji i wstąpienie do samorządu adwokackiego.