Porady będą udzielane przez Okręgowe Izby Radców Prawnych usytuowane na terenach objętych powodzią. Włączyły się w nią izby radcowskie z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Koszalina, Kielc Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Opola, Poznania, Szczecina, Torunia, Wałbrzycha, Warszawy, Wrocławia, Rzeszowa i Zielonej Góry.Wykaz numerów telefonicznych oraz adresy Izb umieszczone są na stronie: http://www.kirp.pl/Okregowe-Izby-Radcow-Prawnych/Mapka
Ponadto, jak informuje Krajowa Rada Radców Prawnych,  w ramach współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości radcowie prawni również dyżurują od piątku 28 maja do niedzieli 30 maja w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenach województw:  dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Samorząd radcowski podjął też działania zmierzające do udzielenia pomocy radcom pranym poszkodowanym przez powódź . Krajowa Rada Radców Prawnych uruchomiła specjalne konto bankowe, z którego środki przeznaczone będą na wsparcie radców prawnych dotkniętych skutkami powodzi.
Numer konta: 71 1060 0076 0000 3300 0067 2461

 Czytaj także >>> Adwokaci pomagają powodzianom