Celem Konkursu jest wskazanie kancelarii prawnej prowadzącej innowacyjne działania, produkty, komunikację zewnętrzną.
Merytoryczny zakres innowacji, które można zgłaszać do konkursu obejmuje: zarządzanie kancelarią, sektor IT, sektor HR, komunikację z klientami, komunikację zewnętrzną, zarządzanie potencjałem intelektualnym, nowe metody pracy prawniczej oraz sektor szkoleń.
Z

głoszenia do konkursu „Innowacyjna Kancelaria” można kierować do Krajowej Rady Radców Prawnych  do dnia 1 czerwca 2011 roku.  Jak informuje Grzegorz Furgał, rzecznik KRRP, do 30 czerwca nastąpi ocena nadesłanych aplikacji zaś ogłoszenie wyników zaplanowane jest na dzień 8 lipca 2011 roku. 
Zgłoszenie konkursowe musi być dokonane w formie aplikacji załączonej poniżej oraz znajdującej sie na stronie:http://kirp.pl/Innowacyjna-kancelaria/Innowacyjna-Kancelaria-2011 . Na stronie znajduje sie również regulamin konkursu.