Projekt realizowany będzie od 31 marca 2013 do 30 marca 2014 roku w siedzibie OIRP w Poznaniu.
Dziekan Rady OIRP w Poznaniu Krystyna Babiak uważa, że nauka prawa może być dla nauczycieli, i dla uczniów zajęciem fascynującym. - O prawie można w ciekawy sposób mówić i pisać - twierdzi. Więcej>>