Jak informują organizatorzy, seminarium w formie jednodniowych warsztatów (w tym praca na kazusach) poświęcone będzie praktycznym aspektom stosowania Karty Praw Podstawowych UE, takim jak m.in.: zakres stosowania KPP, konkretne wolności i prawa gwarantowane w dokumencie, możliwości wykorzystania KPP  w pracy radcy prawnego w sprawach prowadzonych przed polskimi organami i sądami, polskie i europejskie orzecznictwo odwołujące się do KPP UE. Szczegółowy program warsztatów zostanie przekazany w połowie sierpnia.
- Zachęcam wszystkich gorąco do wzięcia udziału  w Seminarium poświęconym  Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej  - mówi Magdalena Witkowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych. - Zarówno forma zajęć (warsztaty) jaki tematyka są wyjątkowe.  Wzięcie  udziału w zajęciach daje możliwość zdobycia praktycznej wiedza na temat zakresu i skutków obowiązywania Karty Praw Podstawowych  jak że zajęcia prowadzone będą przez radców prawnych - wybitnych specjalistów z zakresu prawa europejskiego - dodaje.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jest w Polsce wciąż mało znana, a to bardzo ciekawy i ważny dokument  - mówi Łukasz Bojarski, członek zarządu INPRIS, odpowiedzialny za projekt "Karta Praw Podstawowych UE jako żywy instrument" - Warto żeby prawnicy poznali Kartę i, przede wszystkim, zaczęli wykorzystywać ją w praktyce, w prowadzonych przez siebie sprawach. Projekt INPRIS i Komisji Praw Człowieka KRRP ma w tym pomóc.

Seminaria odbędą się w trzech terminach (w godz. 9.00-16.30):
16 września 2014 w Warszawie
17 września 2014 w Gdańsku
23 września 2014 w Krakowie

Warsztaty poprowadzą:
Dr hab. Nina Półtorak  – profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia WSA, Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, w tym praw podstawowych UE. Wcześniej, do 2012 radca radca prawny.
Mirosław Wróblewski  – radca prawny, specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa Unii Europejskiej, prawa antydyskryminacyjnego oraz ochrony praw człowieka. Od 2007 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Kieruje także powstałym w styczniu 2011 r. Wydziałem Prawa Antydyskryminacyjnego, który wykonuje funkcje niezależnego krajowego organu do spraw równego traktowania w rozumieniu dyrektyw antydyskryminacyjnych UE.