Jak deklarują organizatorzy szkolenia, jego celem jest ułatwienie wykorzystywania argumentacji wynikającej z dorobku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w postępowaniach przed polskimi organami i sądami oraz przekazania praktycznych wskazówek, co do wniesienia do ETPCz skargi na naruszenie praw na szczeblu krajowym. - Sąd Najwyższy potwierdził bezpośrednie stosowanie konwencji w wyroku z 1996 roku (SN, III KZP 37/96): „postanowienia ratyfikowanych traktatów międzynarodowych mogą być, a nawet wręcz powinny, bezpośrednio stosowane w polskim porządku prawnym – zwłaszcza w zakresie norm dotyczących praw i wolności jednostki” - czytamy w zapowiedzi szkolenia.
Zdaniem autorów jego programu, powoływanie się na Konwencję i orzecznictwo strasburskie w postępowaniach krajowych może  wpływać na tok rozumowania sądów czy treść orzeczeń, niezależnie od tego, czy strona rozważa wniesienie skargi indywidualnej do ETPCz. - Sprawy z codziennej praktyki radców prawnych (prawo do rzetelnego procesu, dostęp do sądu, prawo własności, opieka medyczna, ochrona życia rodzinnego i prywatnego,  kwestie uprawnień z zakresu ubezpieczeń społecznych) są szeroko odzwierciedlone w orzecznictwie ETPCz i wchodzą w zakres zagadnień, jaki obejmuje Europejska Konwencja Praw Człowieka - czytamy w programie. 
A jego autorzy dodają, że szkolenie stawia sobie za cel przyczynienie się do wykorzystania wiedzy na temat standardów strasburskich w sprawach prowadzonych przed polskimi organami i sądami. - Rozumienie i dobra znajomość orzecznictwa ETPCz powinna również przyczynić się do tego, że radcowie prawni będą częściej i chętniej reprezentować skarżących w postępowaniu przed Trybunałem w Strasburgu, poddając pod rozpoznanie Trybunału sprawy o poważnych ciężarze gatunkowym oraz podnosząc procent skarg uzasadnionych, kończących się wyrokiem - napisano w programie szkolenia.