To oznacza m.in. duże zmiany dla kilkuset radców prawnych zatrudnionych w tych instytucjach.
Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów zapewnia, że z danych przekazanych przez dyrektorów izb skarbowych wynika, iż ponad 70 proc. radców prawnych zatrudnionych w izbach i urzędach skarbowych będzie nadal świadczyło usługi poza siedzibą izby na rzecz naczelników urzędów skarbowych.
Prawnicy poprosili jednak o interwencję swój samorząd i doszło do spotkania przedstawicieli Krajowej Rady Radców Prawnych i resortu finansów.
– Zmiany budzą poważny niepokój, przekazaliśmy naszą opinię Ministerstwu Finansów – mówi Zbigniew Pawlak, wiceprezes KRRP. – Niezależnie od naszego interesu środowiskowego trzeba podkreślić, że konstytucyjność nowych rozwiązań budzi wątpliwości. A dokładnie zachowanie zasady dwuinstancyjności – mówi wiceprezes. Więcej: Rzeczpospolita>>>

ID produktu: 40278313 Rok wydania: 0
Tytuł: Pakiet Kontrola Skarbowa>>>