Prezentowany problem delikatnie dotyka marketingu usług prawniczych, gdyż obywatel poszukujący pomocy prawnej z zakresu prawa pracy w sprawie szczególnie skomplikowanej, uda się raczej do profesjonalnego prawnika z tytułem specjalisty z zakresu prawa pracy, a nie prawnika ze specjalizacją z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Przed takim wyborem nie stanie, jeżeli nie będzie systemu identyfikacji specjalizacji radców prawnych. Uzyskanie tytułu specjalisty w trybie przewidzianym przez przepisy dawałoby prawo (nie obowiązek) do posługiwania się nim wobec osób trzecich, co stanowi wartość dodaną w procesie pozyskiwania klientów określonej kategorii. W raporcie CCBE zauważono, że pozycja rynkowa prawnika –specjalisty jest zawsze lepsza od pozostałych, gdyż taki tytuł stanowi narzędzie marketingowe. Doświadczenia niemieckie wskazują, iż w dużych aglomeracjach miejskich klienci zwykli powierzać swoje sprawy adwokatom specjalistom z określonych dziedzin prawa. Częściową odpowiedzią na to wyzwanie rynku była współpraca grupy prawników o zróżnicowanych specjalnościach, gwarantujących kompleksową obsługę prawną dużych podmiotów prawa.

Artykuł: Radca prawny jako specjalista z określonej dziedziny prawa opublikowany został w Biuletynie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Nr 3/19 2009