Jak informują ogranizatorzy, kampania ma na celu edukację rynku w zakresie dobrych praktyk, których stosowanie usprawni procesy transakcyjne. Jakub Ziółek odpowiada w niej za przygotowanie rekomendacji w zakresie nieruchomości komercyjnych.

Kampania edukacyjna „For better data flow” adresowana jest do wszystkich stron szeroko pojmowanego procesu transakcyjnego, od doradców transakcyjnych, przez inwestorów, po przedstawicieli spółek,  także notowanych na GPW.  Specjalnie powołana Rada Programowa kampanii opracuje rekomendacje dotyczące Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Zwieńczeniem prac Rady Programowej będzie Kodeks Dobrych Praktyk Transakcyjnych. Zostanie on zaprezentowany i omówiony  podczas konferencji otwartej dla rynku kapitałowego, która odbędzie się na początku października.

  Ronald H. Coase
Firma, rynek i prawo>>>

W skład Rady wchodzi wielu cenionych doradców transakcyjnych, przedstawicieli kancelarii prawnych, domów maklerskich, banków i funduszy inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i przejęć, emisji akcji i obligacji, restrukturyzacji, PPP i innych. Jednym z członków Rady jest Jakub Ziółek, partner w Crido Legal,  radca prawny, z bogatym doświadczeniem transakcyjnym, który przygotowuje rekomendację w zakresie  nieruchomości komercyjnych.

Jakub Ziółek jest radcą prawnym i specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym. Doradzał przy wielu złożonych procesach fuzji i przejęć dla klientów branżowych, a także dla funduszy typu private equity. Uczestniczył w transakcjach na rynku nieruchomości związanych ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal), wielokrotnie prowadził też procesy prawnego due diligence spółek i przedsiębiorstw. Jego praktyka obejmuje doradztwo zarówno na rzecz sprzedających, jak i kupujących. Jakub doradzał przy transakcjach dla różnych branż (FMCG, IT, nowe technologie, energetyka, nieruchomości). Obsługiwał transakcje na rynku polskim oraz transakcje transgraniczne. Kieruje zespołem ponad 20 prawników wyspecjalizowanych w doradztwie w zakresie M&A, prawa spółek i nieruchomości.

Inicjatorem kampanii jest firma FORDATA, pionier technologii Virtual Data Room, wspierającej realizację największych procesów transakcyjnych na rynku polskim i Europy Centralnej i Wschodniej.