Piotr Barcz specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego,  prawa pracy, rodzinnego, wykroczeń oraz prawa procesowego.  Jest także specjalistą z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej z wieloletnią praktyką w tym obszarze, reprezentuje interesy klientów w postępowaniach sądowych.
We wtorek 9 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział I Cywilny, wydał postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym, zgodnie z wnioskiem zawartym w pozwie.  Postanowienie nie jest prawomocne. Po uprawomocnieniu postanowienia, sąd będzie procedował zgodnie z przepisami  ustawy o postępowaniu grupowym.
16 lipca 2013 r. (we wtorek) w auli Szkoły Salezjańskiej przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie odbędzie się kolejne spotkanie dla akcjonariuszy, na  którym zostaną udzielone informacje na temat procedury przystąpienia do grupy oraz dalszego toku postępowania.