Nowelizacja kodeksu pracy ułatwi także innym urzędom publicznym bezpłatny dostęp do danych statystycznych. Autorem projektu jest minister sprawiediwości.
Premier wysłucha także informacji ministra środowiska o realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Mowa też będzie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wraz z wykazem środków wydatkowanych na realizację tych zadań.
Rząd omówi również projekt założeń projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Minister rolnictwa przedstawi ponadto projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.
Minister edukacji przedstawi projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r.
Rząd przyjmie stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, który reguluje pomoc prawną z urzędu dla najuboższych.

Źródło: KPRM