Komitet Rady Ministrów przyjął 20 marca 2014 r. projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.  – Zmiana ustawy zlikwiduje koszt dodatkowego oznakowania produktu czy opakowania przy oferowaniu go na polskim rynku. Takie rozwiązania tworzą bardziej sprzyjające warunki do poszerzenia oferty towarów. – podkreśla wicepremier, Janusz Piechociński. Oszczędności dla przedsiębiorców z tego tytułu szacowane są na 70 mln zł rocznie.
Przygotowane w ramach prac deregulacyjnych zmiany mają ułatwić prowadzenie firmy poprzez liberalizację obowiązków przedsiębiorcy oraz zapewnią realizację wspólnotowej zasady swobody przepływu towarów.
Zgodnie z propozycją MG, zastosowanie będą miały reguły oznaczania towarów określone w ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Umożliwi to dowolne oznaczenie produktu firmą przedsiębiorcy, który jest wytwórcą produktu, wyznaczonym przedstawicielem wytwórcy, importerem lub innym przedsiębiorcą w obrocie, jeśli jego działanie wpływa na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem.
Przedsiębiorca z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) będzie mógł oznaczyć produkt adresem firmy, która znajduje się tym terytorium.
Propozycja MG zakłada także zniesienie obowiązku oznaczania towaru informacją umożliwiającą identyfikację towaru, jeśli jego przeznaczenie w sposób oczywisty wynika z istoty towaru i zapewnia nabywcy świadomy wybór.