Takie stanowisko zajął w niedawnej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB1/415-764/10-2/MT). Podatniczka zapytała, czy nabycie własności mieszkania, do którego przysługiwało jej prawo spółdzielcze własnościowe, pociąga za sobą przerwanie pięcioletniego terminu, podczas którego sprzedaż tego lokalu byłaby opodatkowana.

Źródło: Rzeczpospolita