Zamiast pełnomocnictw składaliby oświadczenia o reprezentowaniu strony przy pierwszej czynności w sprawie. Więcej Dziennik Gazeta Prawna>>>