Zaprezentowany Kodeks to pierwsza tego typu publikacja, która powstała w oparciu o wyniki badań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Analiza została przeprowadzania na zlecenie Pracodawców RP w ostatnim półroczu.
- W dzisiejszej rzeczywistości nie można rozwijać gospodarki bez rozwoju społecznego i troski o środowisko. Polski biznes jest na tyle dojrzały, aby skupiać się nie tylko się na osiąganiu zysku z działalności biznesowej, ale także zwracać uwagę na to, w jaki sposób zysk ten jest osiągany –  stwierdzają eksperci z firmy doradczej PwC, która jest partnerem merytorycznym projektu. Zdaniem Kamili Kostrzewskiej, eksperta ds. CSR Pracodawców RP Kodeks został dostosowany do działalności polskich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem polskiej specyfiki. - Ogromnym atutem Kodeksu jest to, że jest przeznaczony zarówno dla firm, które są liderami w stosowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu jak i tych, które dopiero przymierzają się do jej wdrożenia – dodaje.
W Kodeksie zostały wykorzystane międzynarodowe standardy dotyczące odpowiedzialnego działania firm. Do każdej z dziewięciu zasad Kodeksu (o których poniżej) dopasowano odpowiednie wskaźniki międzynarodowych standardów: GRI, ISO 26000, Global Compact i OECD. Dzięki temu Kodeks jest kompleksowy. Organizacja przedstawiła także metodologię weryfikacji stosowania tych zasad, która zostanie przeprowadzona w 45 firmach. Kodeks i jego promocja zostały zrealizowane w ramach projektu Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Zasady Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu:
Wyznaczamy standardy i edukujemy w zakresie odpowiedzialnego biznesu
Wspieramy rozwój społeczny i gospodarczy
Szanujemy naszych pracowników, zapewniając im godne warunki pracy
Budujemy kulturę organizacyjną w oparciu o wartości i indywidualne potrzeby pracowników
Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz odbiorców naszych produktów i usług
Prowadzimy działalność biznesową w oparciu o zaufanie i partnerstwo
Prowadzimy rzetelną komunikację i odpowiedzialne działania marketingowe
Tworzymy i rozwijamy produkty i usługi w odpowiedzi na nowe wyzwania społeczne i środowiskowe
Dbamy o środowisko