Nowy system wszedł w życie ponad miesiąc temu. Jednak aż 34 ośrodki z 49 odsyłają z kwitkiem kandydatów na prawo jazdy kat. B, którzy na nowych zasadach zakończyli kursy w szkołach jazdy i zgłosili się na egzamin.
Do tej pory ośrodki ratowało to, że zgłaszali się do nich głównie kandydaci, którzy szkolenia rozpoczęli przed zmianami z 19 stycznia. Choć zdawali nowy egzamin teoretyczny, nie musieli wcześniej wyrabiać profilu kandydata w starostwie, bo wówczas takiego wymogu jeszcze nie było. Teraz jednak do WORD-ów trafiają osoby, które chcąc uzyskać prawo jazdy (a nawet odbyć kurs szkoleniowy), musiały już wyrobić sobie profil kandydata u starosty. Właśnie one są problemem dla ośrodków.
Ministerstwo transportu przygotowało nowelizację rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Dotyczy ono postępowania w przypadku awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej łączność między starostwami a WORD-ami (jest to konieczne do wydania prawa jazdy i w ogóle dopuszczenia do egzaminu).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna